Arhivă | august 2014

Au existat și activat pe palma aceasta de pămînt cu numele Basarabia un șir de oameni-personalități ale culturii și spiritualității românești basarabene. Chiar dacă unii din ei provineau din medii străine, preocuparea esențială sau chiar crezul sufletului lor a fost de a aduna, colecționa toată literatura cu referire la istoria Basarabiei, și care a fost editată în teritoriu, devenind astfel bibliofili, deținători de biblioteci personale, care sunt cercetate actualmente și scoase din umbra neantului de specialiștii în domeniu. Mai jos vă oferim o galerie de chipuri, a celor cărora soarta Basarabiei nu i-au lăsat indiferenți și a căror ediții  bibliofile din colecțiile personare se regăsesc astăzi și în fondurile Bibliotecii Naționale a RM.

Alexandru_Hâjdeu Alexandru Hajdeu  1811 -1872

Deținea cea mai mare bibliotecă științifică din teritoriul basarabean. Tematica cărților colecționate ținea de perioada daco-romană. În 1859 biblioteca a fost transferată la Iași de către fiul său.

 

Continuă lectura