Arhivă | septembrie 2014

Senzațional!!! ”Vecinii” de altă dată a Basarabiei.

Pe harta Europa Christiani Orbis Domina in Sua Imperia Regna, editată în 1707 de Johann Baptist Homann , teritoriul Basarabiei are alte dimensiuni.

 IMG_0368    Harta Ilustrează regatele creștine din Europa, conține din abundență detalii cartografice. A fost editată în Nurenberg,  Titlul hărții este personificat. Europa este reprezentată alegoric în partea din stânga sus a hărții, reprezentată de o figură feminină încoronată cu lauri, cu un sceptru și un vultur. Doi heruvimi țin o mantie pe care este imprimat titlul hărții. Compoziția este înconjurată de nori și de heruvimi care dețin, în partea de jos, coroane reprezentând instanțele europene și în partea de sus, simbolurile papale și religioase.

Autorul este Johann Baptist Homann (1664-1724) – geograf german și cartograf renumit, care a făcut o serie de hărți dedicate Americii. Născut în Oberkammlach lângă Kammlach, Bavaria, în 1702 a fondat propria editură și a dobândit un renume ca un lider cartograf german, iar în 1715 a fost numit Geograful Imperial de împăratul Carol al VI-lea. A fost și membru al Academiei germane de Științe din Berlin. În 1716 Homann a publicat capodopera sa principală ”Grosser Atlas über die ganze Welt = Grand Atlas of all the World” . A colaborat cu gravorul Christoph Weigel Senior. Homann a murit în Nuremberg. Compania sa, s-a menținut pe piață până în 1848.

 

IMG_0367Pe hartă apare denumirea de Bessarabia, Moldavia, Walachia și Romania ca teritorii aparte. Teritoriul Bessarabiei se mărginește considerabil cu Marea Moartă, care este indicată ca Pontus Euxinus, denumire cunoscută de pe vremea existenței Imperiului Roman. Ca vecini sînt indicate teritoriile Podoliei, Moldaviei și Bulgariei.

 

Cei intrigați, pot studia harta în mai de aproape vizitînd expoziția Vestigii europene în patrimoniul documentar al BNRM,

 

În cadrul expoziției Vestigii europene în patrimoniul documentar al BNRM, au fost expuse din fondurile serviciului Carte veche și rară următoarele cărți :

IMG_0381Acta eruditorum anno M DC XCIV publicata, Cum S. Cæsaræ Majestatis & Potentissimi Electoris Saxonie privilegiis, Lipsiaæ, A. M DC XCIV [ 1644]

În traducere ”Faptele oamenilor de știință”. Este prima revistă științifică din Germania, fondată în 1682, în Leipzig de savantul Otto Menke (1644-1707). Avea o periodicitate lunară și reflecta publicațiile științifice, și nu numai, din arealul european. Revista încetat să mai existe în anul 1782.

 

 

IMG_0402Les caracteres de theophraste traduits du grec, avec le caracteres ou les moeurs de ce siecle. Par Mr. De la Bruyere, A Amsterdam Chez Pierre Marteau, M DCCI [ 1701]

Cartea a fost editată de un editor fictiv. În secolul al 17-lea se practica editarea sub un nume fals, pentru a ocoli cenzura imperială. De obicei se publicau lucrările cu conținut ”incomode” din punct de vedere politic, teologic și moral. Numele Pierre Marteau se crede că a fost utilizat de un discipol a celebrei familii de editori olandezi Elzevir. Rolul familiei Elzevir ține de aspectul cărților,  pentru prima dată au tipărit cărți într-un nou format.

 

IMG_0379Memoires de Messire Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantome, Contens le vies de Dames ilustres de France de son temps, A Leyde, Chez Jean Sambix le Jeune, M DC LXV [ 1665]

Ediție Elzevir. Drept constatare este marca tipografică în formă de sferă, adoptată de predecesorii dinastiei menționate. Brantôme , născut în jurul anului 1540, a murit în 1614, a scris o mulțime de lucruri despre mari personalități din timpul și anturajul său, dar operele sale nu au fost publicate pînă în 1665. Ediția de față este o ediție princeps și foarte rară.

 

IMG_0399Lubienski, Stanislai. Opera posthuma, historica, historo- politica,variique discursus, epistole, et aliquot orationes, quorum indicem seguentes post Præfationes paginæ ostendunt ,Antverpiæ: apud Ioannem Meursium. Cum Gratia & Privilegio, M. DC. XLIII, [1643]
Lucrarea a făcut parte din Bibliotheca Windhagiana, constituită de nobilul bibliofil Joachim Enzmilner, pentru care a și construit special un castel – castelul Windhaag. O parte din cărți el le-a moștenit de la tatăl său iar o parte le-a achiziționat de la librarii timpului. Drept mărturie este ex-librisul de pe coperți cît și notele marginale de pe pagina de titlu. Biblioteca a fost lăsată prin testament moștenire Universității din Viena.

IMG_0395Doederlinius Iohannes Alex. Ơ aγ Los cтрастотерпецъ Христов Өeодоръ Стратилатъ slavonisch-russisches heiligthum, mitten in Teutschland. Nürnberg, Verlegte Wolfgang Moritz Endter, seel erben. Druckte Ioh. Ernst Adelbulner, 1724

Este primul studiu european, consacrat unui monument de artă rus. Cu ea se deschide șirul bibliografiilor în domeniul dat în Europa. Cartea a făcut parte din Biblioteca Palatină, cea mai importantă bibliotecă din secolul al 16-lea. A fost constituită din trofeiele de război achiziționate din orașul universitar german Heidelberg. Cărțile acaparate au fost transmise în gestiunea Papei, drept recompensă pentru susținerea financiară a operațiunei date. Ex-libris-ul de pe verso coperții,, este confirmarea lucrurilor menționate mai sus.

IMG_0385Dlugoss Ioannes, seu Longini canonici qvondam Cracoviensis, Historiae Poloniae. Libri XII, Francofurti, Sumpt. Ioannis Lvdovici Gleditschii & Mavritii Georgii Weidmanni, MDCCXI [1711].

Cartea renumitului istoricului și cronicarului polonez. Exemplarul abundă în momente factologice, cu referire și la Domnitorii români. Ca de exemplul în exemplarul de față, autorul dedică un capitol întreg Domnitorului Ștefan Cel Mare, pe care îi elogia, faptele, personalitatea și abilitățile de conducător. Cartea a fost editată în mai multe orașe europene, dar din ediția din Francfurt, s-au păstrat doar 4 exemplare în toată lumea.

IMG_0372Lange, Johann. Historia eclesiatica a munda condito usque ad seculum a Christo nato praesens, seu de imum octavum deducta… Halae Magdeburg, 1722
Cartea a fost parte a bibliotecii personale a medicului și numismatului ungur Madai David. Dovadă este ex-libris-ul eticetă de pe verso coperții și însemnarea olografă de pe forzaț.
Autorul cărții este nu mai puțin renumit. Lange Johann a fost filosof și teolog, cel care a inițiat mișcarea protestantă în Germania.

 

Expoziția va dura pe perioada desfășurării  Zilelor patrimoniului european în perioada 22-27 septembrie 2014. Doritorii de a se familiariza în mai de aproape sînt așteptați la BNRM, blocul II, serviciul Carte veche și rară.

 

 

 

expo

În cadrul Zilelor Patrimoniului European ce se desfășoară în perioada 22 – 27 septembrie 2014 la Chișinău, Biblioteca Națională a RM, v-a găzdui o impresionantă expoziție de carte cu genericul: Vestigii europene în patrimoniul documentar al BNRM. În cadrul expoziției, publicul se va putea familiariza cu tezaurul european imprimat în cele mai renumite centre tipografice europene, de reprezentanții ilustrelor familii de librari, vor face cunoștință cu cele mai de vază biblioteci universitare europene, în care s-au format multe personalități române.

Frapantă și enigmatică lume a cărților

Scan0001De curînd în fondurile serviciului Carte Veche și Rară a BNRM, a intrat lucrarea autorului Martyn Lyons ”Istoria cărților”, tradusă din engleză de Ștefania Ferchedău. Lucrarea merită atenția nu doar datorită oformării poligrafice deosebite, dar și datorită conținutului său. Este adresată unui contigent larg de cititori, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele de istorie generală. În carte este redat parcursul milenar și evoluția cărții, din cele mai vechi timpuri pînă la e-cartea din zilele noastre. Lecturînd cartea, am rămas profund mirată să aflu că cel care a inițiat prima evaluare științifică a documentelor ebraice antice era un evreu de origine moldoveană – Solomon Schechter (1847-1915). În anul 1896 dînsul a descoperit în sinagoga Ben Ezra din Cairo documentele în cauză.

Detaliile ce urmează sînt descrise  cu lux de amănunte. Cei interesați, sînt așteptați la Bibliotecă pentru a răspunde provocării la lectură. Datele cărții pot fi aflate deasemenea accesînd catalogul on-line al BNRM la adresa http://catalog.bnrm.md/opac

 

Scan0004Scan0003