Personalități marcante a Republicii Moldova.

Recent în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, au fost omagiate personalitățile din raionul Ungheni. O personalitate mai deosebită de prin părțile locului, se evidențiază îndeosebi.

save1E vorba de Paul Mihail care face parte din generația de cărturari basarabeni care au suferit pentru soarta Basarabiei.

Născut în Cornova, a fost una din personalitățile locale, vitregite de soartă și impuse să ia drumul pribegiilor contrar voinței sale, dar în pofida impedimentelor întâlnite în calea sa, a dus faima nu doar a localității din care provine, dar și a întregii țări.

Aceasta o datorăm studiilor Domniei Sale laborioase, ce au avut un răsunet larg în rândul istoricilor, lingviștilor și academicilor din țară și de peste hotare.

Este primul român care a făcut o călătorie de studii în țările sud-est-europene, călătorie susținută și încurajată în 1930 de Mitropolitul Gurie. Rodul călătoriei a fost scoaterea din anonimat a 1300 de hrisoave, acte domnești, gramote și alte documente cu precădere în limba română, depozitate în arhivele, mănăstirile, schiturile, bibliotecile și mitocurile din Turcia, Bulgaria, Grecia (Muntele Athon), Iugoslavia. Amănuntele călătoriei respective sânt descrise cu lux de amănunte în lucrarea sa ”Jurnalul călătoriei de studii în Sud – Estul Europei” (1931).

Drumul exilului ”forțat” a început în 1940, când a fost nevoit să lase în voia sorții casa, biserica unde slujea, manuscrisele, cărțile religioase, obiectele de cult adunate cu sârguință pentru Muzeul Societății Arheologice din Chișinău, a cărui epistat a și fost. ”Zilele negre” de atunci sânt reflectate în Volumul 1 al ”Jurnalului (1940-1944)” (Buc., 1998).

Revenirea ”acasă” a fost scurtă. Prima revenire în 1941, ultima în 1992. În 1992 în cadrul Bibliotecii Naționale a fost inaugurat Ateneumul de cultură și credință ”Biserica Albă”, moderat de dna Iu. Melnic, șefa sectorului de carte religioasă din cadrul Serviciului carte veche și rară. La inițiativa moderatoarei a fost invitat P. Mihail în calitate de oaspete de onoare, fiind chiar și omagiat fastuos în cadrul manifestărilor organizate.

Domnia Sa a venit, cum e primit pe la moldoveni, cu daruri pentru instituția noastră – cărți din biblioteca personală. Atunci în 1992 a și fost constituit colecția ”Paul Mihail” în cadrul Serviciului Carte veche și rară. Colecția vinea să întregească fondurile Serviciului cu lucrări de teologie și istorie, proprii dar și a altor autori reputați în domeniu. În donația de atunci se regăsea și rodul contribuției sale la cercetarea și studierea trecutului neamului nostru, tipărit în diverse publicații.

Cărțile și revistele poartă semnătura olografă, ce constată actul de donație și un ex-libris-etichetă pe care este ilustrat un clopot de dimensiuni mari, pe care este imprimat anul 1918. În partea de jos a ex-librisului într-un cartuș, se află inscripția ”AVVA DR Paul Mihail”. În partea de sus se regăsește soarele, pe de o parte a clopotului este scris Iași, pe cealaltă – Cornova.

Clopotul simbolizează Unirea din 1918 pe când soarele reprezintă știința care la însoțit pe parcursul întregii sale veți.

Colaborarea lui P. Mihail a continuat și mai târziu. Colecția ce-i poartă numele a fost completată cu lucrările care i-au adus recunoașterea în mediul academic. Printre care ”Opt documente moldovenești dinainte de Ștefan Cel Mare” – prima publicație; ”Documente găsite la Constantinopol” – a 2-a publicație; ”Tipărituri românești în Basarabia dela 1812 până la 1918” (Buc., 1940), (lucrare inspirată de studiul lui Șt. Ciobanu. Cultura românească în Basarabia) pentru care i-a fost acordat premiul Academiei Române ”Năsturel”, ”Album paleografic”, ”Personalități de la Nișcani” etc.

Studiile lui Paul Mihail sânt și pe paginile publicațiilor periodice a Serviciului ”Arhivele Basarabiei”, ”Luminătorul”, ”Misionarul”, ”Biserica Ortodoxă Română” , ”RSIAB”.

Activitatea științifică a lui Paul Mihail a lăsat urme adânci în istoria culturală a românilor, datorită simbiozei reușite a vocației sale de bibliograf și istoriograf, prin dezvăluirile și valorificările izvoarelor arhivistice, puse la dispoziția nu doar a cercetătorilor dar și a curioșilor, ce vor să-și aprofundeze cunoștințele în materie de istorie cu cinci secole în urmă. (Cel mai devreme document atestat e datat cu anul 1406 un hrisov al lui Alexandru cel Bun).

Ne bucurăm că Republica Moldova are astfel de personalități precum P. Mihail, care în pofida exilului ”forțat”, n-a încetat să-și iubească țara, și a trăit cu gândul revenirii și a reântregirii până la ultima suflare. Datorită lui P. Mihail cunoaștem moștenirea documentară a Moldovei de până la cel de al 2-lea Război Mondial, pe care dumnealui a reușit să-l retragă din calea urgiei distrugătoare a războiului. Astăzi documentele se află depozitate la Biblioteca Academiei de Științe a României. Sperăm că odată cu expirarea termenului de arhivare, urmașii lui P. Mihail, în persoana fiicei Zamfira Mihail, va binevoi să doneze careva din aceste vestigii și Bibliotecii Naționale a RM. Acest gest ar contribui substanțial la completarea fondului patrimonial al Republicii Moldova.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s