Arhivă | 12 martie 2015

Istoria cernelurilor în cele mai timpurii manuscrise

SchedulaOdată cu apariția scrisului omenirea a fost preocupată de modalitățile, instrumentele și materiale de fixare a gîndurilor. Evoluția scrisului dar și a cernelurilor în diferite epoci ale civilizației, poate fi urmărită cercetînd papirusurile, pergamentele și palimpestele vechi. Din cele mai arhaice timpuri la baza cernelei a fost pulberea de cărbune, omogenizat cu ajutorul gumei arabe, cleiului sau uleiului. Anume o astfel de descriere este întîlnită la Pliniu cel Bătrîn. Despre cerneala pe bază de derivați a fierului a scris pentru prima dată călugărul Theofilus Presbyter (1070-1125), care nu era altcineva decît pictorul german Roger von Helmazshausen. Tratatul  „Diversarum Artium Schiedula” a fost realizat în anii 20 ai sec. 11 și reprezenta de fapt o enciclopedia a artelor, realizată în 3 volume. Cea mai veche copie a manuscrisului menționat a fost descoperit abia în 1774 într-o bibliotecă din orașul german Wolfenbuttel.