Arhivă | iunie 2015

Ce se întîmpla acum 1910 ani în urmă

Acum 1910 ani în urmă avea loc cea de a 2-a incursiune militară romană asupra teritoriilor dacice, care s-a sfîrșit tragic pentru strămoșii noștri. Curajul și zelul de care au dat dovadă și au apărat pămîntul strămoșesc este reprezentat în volumul 4 a lucrării ” L`Antiquié expliquée et reprezenté en figures” publicată în 1719 la Paris de Bernard de Montfaucon.

Cartea fost editată în zece volume și a fost un adevărat eveniment editorial. Volumele pot fi considerate un veritabil „muzeu pe hârtie” a lumii antice, fiind însoțite de 1300 de imagini în folio, care ilustrează monumentele sociale și culturale ale lumii antice. Răsunetul apariției lucrării lui Monfaucon a fost de lungă durată. Mulți istorici i-au citat opera pe parcursul a două secole. Doar în 2 luni de la apariția cărții a fost epuizat întreg tirajul care număra 1800 de exemplare. Textul în franceză și latină. Hîrtia cu filigranul specific morilor de papietărie franceză. Pe verso copertei ex-libris etichetă. Titlul imprimat paralel în limba franceză și latină, cy 2 culori negru și roșu. Lucrarea este considerată pe bună dreptate piatra de temelie a arheologiei științifice, care contribuit la răspîndirea interesului pentru arheologie în Europa. Această producție de pionerat cu adevărat uimitoare și fascinantă, enciclopedia în care se regăsesc zeii, eroii, obiceiurile religioase, arhitectura, practicile militare, obiceiurile naționale și ritualurile funerare ale lumii antice se găsește în fondurile de carte veche și rară a Bibliotecii Naționale a Moldovei.                                                                                                        (V. Cosovan)

SSL23273     SSL23274 SSL23275