Arhivă | august 2015

Arta cartii – cartea o arta.

afisIn cadrul celei de a 24-a editie a Salonului International de Carte, organizat de BNRM, Serviciul Carte Veche si Rara organizeaza expoziția ”Arta cărții – cartea in artă”. Spre admirarea publicului larg vor fi expuse cîteva din cele mai frumoase şi interesante legături de carte, începând din secolul al XVI-lea şi până la începutul secolului al XX-lea.  Drept criteriul de selecție  a servit originalitatea, frumuseţea şi finețea copertelor realizate atît în țară cît și peste hotare. Utilizatorii pot admira coperte din pergament, legături din piele brună atît pe carton  cît și pe lemn cu ornamente presate, cotoare aurite,  cheutori stilizate,  ornamente tipografice realizate în diverse centre scriptoriale, însemne heraldice dar și supra ex libros. Pentru o expunere mai atractivă s-au folosit de asemenea și compoziții tematice, realizate de colaboratorii Serviciului .