Arhivă | octombrie 2015

Necunoscuta bibliotecă a celui mai erudit moldovean

The Archimedes Palimpsest.  f. 56r, Natural Image.

Ca astăzi 26 octombrie 1673 se năștea ilustrul Domnitor al Moldovei Dimitrie Cantemir. Născut în creștinizmul răsăritean și format în mediul religiei musulmane, Dimitrie Cantemir și-a realizat eminenta operă în trei țări Moldova, Imperiul Otoman și Rusia. Pe timpul șederii lui Cantemir la Constantinopol își avea reședința în palatul moștenit de la rudele Cantacuzinești, în care Mihail Cantacuzino a pus bazele unei biblioteci vaste. După plecarea lui Cantemir din Constantinopol palatul său devine mănăstire, cu hramul bisericii construită de însăși D. Cantemir ”Sf. Gheorghe”. În 1906 în această bibliotecă a fost găsită o copie a celui mai vechi manuscris palimpest din lume sub formă de codex “πρὸς Ἐρατοσθένην ἔφοδος” =“Către Eratosfen despre metode” cunoscută în prezent ca “The Method of Mechanical Theorems”, scrisă de Archimedes şi care se credea pierdută pentru totdeauna. Acest document este întitulat astăzi ca “Archimedes Palimpsest”. În anii ’20 a secolului trecut această carte a fost vândută unui colecţionar privat în Paris, iar în 1988 un anonim o cumpără la casa de licitaţii Christie’s din New York pentru suma de 2 mln. dolari SUA, după care manuscrisul a fost transferat la Walters Art Museum din Baltimore pentru cercetare şi documentare. Din toamna anului 2008 toată cartea se găsește în format digital pentru publicul virtual. Manuscrisul este scris pe pergament, in folio, în limba greacă. Conține șapte tratate atribuite marelui matematician al antichității Arhimede, de aici și numele ”Manuscrisul lui Arhimede” , două discursuri ale lui Hyperides, fragmente din opera filosofică al lui Alexandru de Afrodisia și alte cîteva fragmente neidentificate. Rămîne de crezut că acest codex a contribuit la formarea dimensiunei erudiției lui Dimitrie Cantemir.

V. Cosovan