Arhivă | 11 august 2016

August în istorie !

biblia-

 

În 1816 a fost inițiată  și acceptată ideia de a tipări o Biblie pentru locuitorii Basarabiei. Lucru asupra ediției a durat 3 ani.  Astfel la  15 August în 1819 apărea la Sankt Petersburg Biblia în limba română. Carte a fost editată de Societatea Biblică Rusă, la cererea și insistența Mitropolitului Gavriil Bănulescu Bodoni. Drept model a servit Biblia editată la Blaj în 1795. Societatea Biblică Rusă a fost înființată în 1812, susținută de autoritățile de la acea vreme, după prototipul Societății Biblice Britanice. Cea din urmă avea să finanțeze și apariția în 1817 a Noului Testament în limba română, tipărit tot în capitala de nord a Rusiei.