Arhivă | 31 august 2016

”Apostolii Independenței”

moldova 25Este genericul unui compartiment din cadrul expoziției eveniment ”Moldova-25”, lansată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova pe data de 26 august 2016, cu ocazia sărbătoririi celor 25 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Publicul larg poate face cunoștință și cu  cărțile din colecția personală a lui Alexandru Șoltoianu, care a fost unul din premergătorii mişcării de renaştere naţională şi luptător pentru Independenţa Republicii Moldova, în anii ’60 ai secolului trecut.

Colecția ”Alexandru Șoltoianu” a fost constituită în 2010, cînd a fost donată de însăși deținutul politic Alexandru Șoltoianu, și nu sînt doar simple volume de carte, ci o parte din viaţa sa, adu­nate pe par­cur­sul între­gii sale activități și cuprinde cărţi în lim­bile română, rusă, ger­mană şi chiar în arabă. Printre cele mai importante se numără : volu­mul “Trans­nis­tria în hărţi”, un Jur­nal poli­tic, edi­tat în anul 1975, la Amster­dam, care cuprinde opere ale savanţi­lor şi isto­ri­ci­lor basa­ra­beni, “Româ­nia: Ţările locu­ite de români”, “Note din Răz­bo­iul pen­tru Între­gi­rea Nea­mu­lui”, “La gra­ni­ţele bolşe­vis­mu­lui”, “Rena­ş­te­rea Basa­ra­biei”, “Călă­to­ria în Basa­ra­bia Meri­dio­nală”, “Înţe­lep­ciune stră­bună”, “Acţiu­nea poli­ti­cii ruseşti în ţările române”, “Isto­rie inter­zisă”, etc.

Vizitînd expoziția, utilizatorii pot face cunoștință și cu alte nume precum Alexandru Usatiuc-Bulgăr, Mircea Druc, Gheorghe Ghimpu, Alexandru Donos, Valeriu Graur, ș.a., care au promovat patriotizmul în cei mai crînceni ani ai puterii sovietice. Expoziția va fi deschisă  pînă pe 7 septembrie, curent.