Arhive

Pribeagul cu os domnesc

Petru Movila  Petru Movilă, mitropolitul Kievului, a carui personalitate a dominat cultura ortodoxă în prima jumătate a sec. al XVII-lea, s-a născut la Suceava, în anul 1596,  în familia viitorului domn a Țării Românești Simion Movilă, avîndu-i ca unchi pe Ieremia Movila, domn al Moldovei între 1595-1606 și pe Gheorghe, viitorul mitropolit.

După moartea tatălui său, tînărul fiu de domnitor va pribegi, împreună cu mama și cu frații săi în Țara Românească, stabilindu-se apoi tocmai în Polonia. Baza studiilor a primit-o acasă, aprofundu-le la vestita școală a „Frăției” ortodoxe din Kiev și la Academia Zamoiska din Zemosc, unde va învăța limbile latină, greacă, slavonă și polonă, precum și discipline : gramatica, poetica, retorica, dialectica, teologia. Potrivit obiceiului nobililor polonezi, a trebuit să învete și mînuirea armelor.    Ziditor de biserici, întemeitor de școli, patron  a spitalelor și azililor, scriitor și tipograf, Petru Movilă a fost strajnicul ortodoxiei, datorită activității sale culturale.

 

ТребникOpera cea mai importantă a sa a fost alcătuirea Trebnicului, tipărit în 1646 la Lavra Kievleană. O lucrare masivă cu peste 1500 de pagini, cuprinde peste 126 de slujbe. După însemnătatea sa, Trebnicul sau Molitvenicul este după Liturghier cea mai importantă și mai  întrebuințată carte de slujitorii sfintelor Altare. Unele rugăciuni din Trebnic, privind duhurile necurate, au devenit renumite la acea vreme. Multe exemplare ale Trebnicului lui Petru Movilă au fost vandalizate dea lungul vremurilor, mai cu seamă paginile 308-385, fiind rupte de adepții misticizmului.                                                           În 1709 Trebnicul lui Petru Movilă a fost tradus în română și tipărit la Tîrgoviște de Antim Ivireanu.

Celebre romane de dragoste.

Cu prilejul celebrării sărbătorii dragostei la poporul român – Dragobetele, colecțiile speciale ale BNRM au inițiat o expoziție info-documentară, prin care fac cunoscute publicului larg cele mai renumite romane de dragoste românești, pictorii care au sculptat și modelat dragostea dar și obiceiurile și tradițiile legate de această sărbătoare marcată la 24 Februarie.

Scan10007Scan10003Scan10005Scan10001-1Scan10012Scan10011Scan10002

 

 

 

 

 

Scan10009Scan10004Scan10006Scan10010

 

 

 

 

 

Exemplarele reprezintă edițiile antume, princeps, faximile dar și manuscrise a scriitorilor români aflate în colecțiile personale.

Ultimul poem al lui Eminescu

În fiecare an pe parcursul lunii Ianuarie opera și personalitatea marelui Eminescu este omagiată și comemorată.   Opera poetică a lui Eminescu și în special Luceafărul reprezintă unificarea versificației arhaice românești cu cea moderă.

Pentru prima dată poemul Luceafărul a apărut la Viena într-un almanah studențesc și după aproape mai bine de un secol rămîne a fi capodopera incontestabilă a poeziei române. Scris la doar vîrsta de 33 de ani a rămas să fie ultimul mare poem al lui Eminescu și culmea creației sale.

luceafarul                                                             În fondurile serviciului Carte Veche și Rară a Bibliotecii Naționale a RM se regăsește ediția bibliofilă manuscris EmiLucreafărul de M. Eminescu, publicată la împlinirea unui secol de existență a poemului. Lucrarea cuprinde textul poemului în 11 limbi, fiind însoțită de portretul poetului, o pagină manuscris facsimilată și 10 policromii, imprimate pe hîrtie cretată.

 

 

 

 

 

 

Universul poeziilor eminesciene poate fi admirat și în creația lui Aurel Bordenache (1902 – 1987) renumitul portretist și pictor al Curţii Regale de la Bucureşti. Tușurile sale de mare finețe au însoțit ediția de Poezii a lui M. Eminescu, editată în 1944. Cu ocazia lansării Anului Eminescu în 2000, editura Cermi din Iași a realizat un set de ilustrații ce conțin catrene din versurile poetului.

gravurgravuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frumoasa, sfânta poezie,                       lui eminescu
Ce-ai fost unicu-mi Dumnezeu
Pe dulcea ta zadarnicie
Cât pret a pus sufletul meu.

Este doar un catren din marea iubire a Veronicăi Micle cuprinsă în volumul de poezii Lui Eminescu, editat la Iași în 2000. Simbolică pare a fi demensiunile exemplarului de doar 5×4 cm., pe paginile căruia sînt înserate simțirile celei mai celebre iubiri, zădărnicită de societate și condimentată pe parcursul a 17 ani, cu multă pasiune, intrigi, despărţiri şi reîmpăcări.

 

 

minuscule

 

 

 

Alte ediții bibliofile cu o interpretare grafică remarcabilă, cu demensiuni și ani de ediții variate, care pot sta la baza cercetării istoricului edițiilor eminesciene, sunt puse la dispoziția publicului larg și a utilazatorilor Bibliotecii Naționale a RM.

O lucrare – două Premii.

Acte basarabene tipariteÎn anul 2014 a apărut  lucrarea de valorificare a documentelor de arhivă : ”Acte basarabene tipărite în limba română : 1811-1861”, cu contribuția Bibliotecii Naționale a RM. Lucrarea scoate la lumină actele basarabene tipărite în sec. al 19-lea în Basarabia. Valoarea acestor documente de arhivă a fost pusă în evidență de colaboratorii colecțiilor speciale a trei instituții importante din Chișinău : Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Biblioteca Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. Din cele 332 exemplare reflectate în catalog, marea majoritate – 173 sînt din fondurile serviciul Carte Veche și Rară a BNRM, 81 – BȘCAȘM, 99 – MNIM. Originalitatea și valoarea catalogului a fost răsplătită cu 2 premii :

 

1.Premiul Alexe Rău – pentru cea mai bună lucrare științifică în domeniul biblioteconomiei, în cadrul decernării Premiilor GALEX de la BNRM, ediția 2015;

2. Cea mai originală publicație în domeniul bibliologiei – în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, 2015.