Arhive

Originalitate și inedit din veacurile de altă dată

Biblia va proteja casa ta de dezastru. În cazul cînd nu ai bani pentru a cumpăra toată Biblia, să ai cel puțin o pagină din ea.     Sf. Ioan Gură de Aur.

 

Un rol important în dezvoltarea spirituală a omenirii au avut-o cărțile sacre încă din cele mai vechi timpuri. De-a lungul timpului cărțile sfinte sau transformat în adevărate opere de artă. Pentru a pune în evidență măreția cuvintelor sfinte, Evangheliile erau ”îmbrăcate” în  cele mai nobile metale și decorate cu pietre prețioase, iar pentru a atrage cugetul cititorilor asupra canoanelor sfinte, textele erau înfrumusețate cu o tehnică aparte, specială.

Aurul simbolizează lumina dumnezeiască, iar argintul – pocăința și curățenia sufletului. Chiar dacă erau utilizate și alte tipuri de metale, obligatoriu aveau în compoziția lor aur și argint.

Simbolica semnificativă pentru Evanghelii a fost stabilită în secolul al XIV-lea, avînd drept prototip iconografia bizantină. Pe coperta superioară în centru se regăsește ”Răstignirea”, ”Învierea Domnului”, ”Pogorîrea în iad”sau ”Mântuitorul pe tron”, iar în colțuri – imaginile celor patru Evangheliști, în ancadramente ovale fitomorfe, reliefate și bogat ornamentate. Cel mai adesea Evangheliștii au pe genunchi caiete dar nu papirusuri iar pe mese se văd călimări și foi. Coperta inferioară este pusă pe piciorușe, iar pe lateral se regăsesc închizătorile.

În fondurile Bibliotecii Naționale regăsesc un număr impunător de Evanghelii, adevărate opere de artă a ofervăriei, originale și inedite, realizate în cele mai renumite centre tipografice, începînd cu secolul al 17-lea care de curînd se găsesc în acces deschis și pot fi accesate de pe adresa http://www.moldavica.bnrm.md/biblielmo?site=localhost&a=p&p=about&c=carti&l=ro&w=utf-8 

 

Necunoscuta bibliotecă a celui mai erudit moldovean

The Archimedes Palimpsest.  f. 56r, Natural Image.

Ca astăzi 26 octombrie 1673 se năștea ilustrul Domnitor al Moldovei Dimitrie Cantemir. Născut în creștinizmul răsăritean și format în mediul religiei musulmane, Dimitrie Cantemir și-a realizat eminenta operă în trei țări Moldova, Imperiul Otoman și Rusia. Pe timpul șederii lui Cantemir la Constantinopol își avea reședința în palatul moștenit de la rudele Cantacuzinești, în care Mihail Cantacuzino a pus bazele unei biblioteci vaste. După plecarea lui Cantemir din Constantinopol palatul său devine mănăstire, cu hramul bisericii construită de însăși D. Cantemir ”Sf. Gheorghe”. În 1906 în această bibliotecă a fost găsită o copie a celui mai vechi manuscris palimpest din lume sub formă de codex “πρὸς Ἐρατοσθένην ἔφοδος” =“Către Eratosfen despre metode” cunoscută în prezent ca “The Method of Mechanical Theorems”, scrisă de Archimedes şi care se credea pierdută pentru totdeauna. Acest document este întitulat astăzi ca “Archimedes Palimpsest”. În anii ’20 a secolului trecut această carte a fost vândută unui colecţionar privat în Paris, iar în 1988 un anonim o cumpără la casa de licitaţii Christie’s din New York pentru suma de 2 mln. dolari SUA, după care manuscrisul a fost transferat la Walters Art Museum din Baltimore pentru cercetare şi documentare. Din toamna anului 2008 toată cartea se găsește în format digital pentru publicul virtual. Manuscrisul este scris pe pergament, in folio, în limba greacă. Conține șapte tratate atribuite marelui matematician al antichității Arhimede, de aici și numele ”Manuscrisul lui Arhimede” , două discursuri ale lui Hyperides, fragmente din opera filosofică al lui Alexandru de Afrodisia și alte cîteva fragmente neidentificate. Rămîne de crezut că acest codex a contribuit la formarea dimensiunei erudiției lui Dimitrie Cantemir.

V. Cosovan

Prima Carte Rosie din istorie

Livre-RougePrima Carte Rosie din istorie a aparut in anul 1774 in Franta. Initial reprezenta un registru de evidenta a comenzilor si mandatelor emise de regii francezi Louis al XV-lea si Louis al XVI-lea. Evidenta sumelor era supravegheata de ministrul finantelor francez Jacques Necker, si fiecare inregistrare era insotita de semnatura regelui. Denumirea cartii a survenit de la coperta documentului, care era imbracat in saftian – (piele de capra tabacita cu tianuri vegetali). Pentru  prima data a  fost tiparita la 1 aprilie 1790 de editorul si librarul francez François-Jean Baudouin. Dupa cum se vede din imagine cartea era sigilata. Coperta ornamentata conform epocii din care provine. Actualmente documentul are statut de carte rara.

 

Manuscrisele iluminate din fondurile BNRM

Elisavetgradskoe_Gospel_01Tetraevangheliarul de la Elizavetgrad este un manuscris slav iluminat conține patru Evanghelii. Apartenența geografică, precum și data scrierii este incertă, avem doar presupunerile cercetătorilor în domeniu, precum că opera de artă a fost realizată la sfârșitul secolului XVI – începutul XVII în atelierile mănăstirii Dragomirna, sub conducerea Mitropolitului cărturar Anastasie Crimca.    Manuscrisul a fost descoperit în secolul al XIX-lea în Mănăstirea Pokrov de rit vechi, din Elisavetgrad (astăzi Kyrovograd, Ucraina). A fost studiat în anii 1880 de o seamă de slaviști și confruntată de visu de P. Sîrku renumit slavist, cu Tetraevangheliarul bulgar realizat în secolul al XIV-lea, păstrat la Londra. În concluzia sa, P. Sîrcu afirmă că aceste două manuscrise-codice, au fost realizate în aceiași manieră, doar că în perioade diferite. Tetraevangheliarul de la Elizavetgrad a dispărut din vizor o bună perioadă de vreme și pînă în 1914 nu s-a știut nimic de locul aflării lui, ca să fie redescoperit în 1963 în fondurile Bibliotecii de Stat a Rusiei, cu cota Muz. 9500.  Manuscrisul este scris pe pergament, cu caractere semiunciale. Apartenența sa este învăluită în mister din lipsa de note marginale, însemnări de donații și mențiunea celui care l-a realizat și din a cărei poruncă. Decorat cu miniaturi în stil neo-bizantin, este o capodoperă a artei miniaturiste din Moldova. Revenirea manuscrisului în circuitul valorilor spirituale, face posibilă cercetarea artei medievale din Moldova.  O monografie profundă în ceia ce privește studiul manuscrisului a fost realizat în 2004 de academicianul Emil Dragnev.   În 2009, fundația de caritate „Societatea de literatura antică”, condus de Herman Sterligov, a lansat o ediție facsimilă a Tetraevangheliarului de la Elizavetgrad în 10.000 de exemplare. Stocul a fost epuizat halucinant de repede în Rusia. Dl. A. Magola, cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural al ACȘ a RM, în colaborare cu preotul Andrei Vozniuc de la biserica Măzărache din Chișinău, s-au stăruit să aducă și la Chișinău un exemplar. Astfel exemplarul ediției faximile a Tetraevangheliarului de la Elizavetgrad se găsește astăzi și în fondurile Bibliotecii Naționale a RM.