Arhive

Tradiție și inovație în arta cărții

minei

Tipografia de la Buda are o istorie de peste 400 de ani. Înființată inițial la Tirnavia, de episcopul catolic Telegdi Miklos în 1577, ca în 1777 să fie transferată la Buda, în casa lui Ioan Corvin, descedentul (neligitim) al gloriosului rege Matei Corvin.  Teascurile tipografiei imprimau cărți în 16 limbi, printre care și în română. Edițiile realizate pentru români erau preponderent cărți religioase. Printre cele 200 de titluri în română se înscrie și renumitele Mineie pentru 12 luni ale anului, tipărite pentru prima dată în 1804, ca peste un an să fie repetat tirajul, deoarece stocul anterior fusese epuizat într-un timp record.  Astăzi edițiile de la Buda sunt opere de artă datorită decorațiunilor ce le însoțesc. În compozițiile iconografice se regăsesc stilurile apusean și răsăritean. Anume cu apariția Mineilor de la Buda, începe să se aplice pe larg gravura în metal, care pînă la acea vreme era preponderent în lemn.  Astfel tipografia de la Buda a fost prima oficină care a știut să îmbine tradiția cu inovația în tehnica realizării cărților.

Pribeagul cu os domnesc

Petru Movila  Petru Movilă, mitropolitul Kievului, a carui personalitate a dominat cultura ortodoxă în prima jumătate a sec. al XVII-lea, s-a născut la Suceava, în anul 1596,  în familia viitorului domn a Țării Românești Simion Movilă, avîndu-i ca unchi pe Ieremia Movila, domn al Moldovei între 1595-1606 și pe Gheorghe, viitorul mitropolit.

După moartea tatălui său, tînărul fiu de domnitor va pribegi, împreună cu mama și cu frații săi în Țara Românească, stabilindu-se apoi tocmai în Polonia. Baza studiilor a primit-o acasă, aprofundu-le la vestita școală a „Frăției” ortodoxe din Kiev și la Academia Zamoiska din Zemosc, unde va învăța limbile latină, greacă, slavonă și polonă, precum și discipline : gramatica, poetica, retorica, dialectica, teologia. Potrivit obiceiului nobililor polonezi, a trebuit să învete și mînuirea armelor.    Ziditor de biserici, întemeitor de școli, patron  a spitalelor și azililor, scriitor și tipograf, Petru Movilă a fost strajnicul ortodoxiei, datorită activității sale culturale.

 

ТребникOpera cea mai importantă a sa a fost alcătuirea Trebnicului, tipărit în 1646 la Lavra Kievleană. O lucrare masivă cu peste 1500 de pagini, cuprinde peste 126 de slujbe. După însemnătatea sa, Trebnicul sau Molitvenicul este după Liturghier cea mai importantă și mai  întrebuințată carte de slujitorii sfintelor Altare. Unele rugăciuni din Trebnic, privind duhurile necurate, au devenit renumite la acea vreme. Multe exemplare ale Trebnicului lui Petru Movilă au fost vandalizate dea lungul vremurilor, mai cu seamă paginile 308-385, fiind rupte de adepții misticizmului.                                                           În 1709 Trebnicul lui Petru Movilă a fost tradus în română și tipărit la Tîrgoviște de Antim Ivireanu.

Expoziție-eveniment

DSCF7383  Pe 28 mai Biblioteca Națională a RM a lansat expoziția de carte cu genericul “Cartea francofonă de patrimoniu în colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova”. La deschidere au participat Secretarul General al Organizației Internaționale a Francofoniei, Michaëlle Jean, Ministrul Culturii Monica Babuc, și ambasadorii țărilor membre și observatori ai Organizației Internaționale a Francofoniei.

DSCF7395Înalții oaspeți au putut admira cele mai vechi cărți în limba franceză, tipărite în cele mai active centre tipografice din întreaga Europă precum Parisul, Geneva, Bruxellul începînd cu secolul al XVI-lea.  Cu această ocazie a fost expuse și cărțile realizate în atelierile franceze, care se deosebesc prin finețea, rafinamentul și durabilitatea în timp,  realizate din cea mai calitativă hîrtie, iar coperțile îmbrăcate în piele shagrin sau maroqin, vopsite manual, ormamentate cu aur, înfrumusețate cu decorațiuni florale specifice epocii renașterii. Un compartiment aparte a fost dedicat Moldovei istorice în ediții francofone, ce reflectă societatea moldovenească din cea de-a 2-a jumătate a secolului 19, cu viața țăranilor, societatea nobililor, comerțul și portul. Aceste ediții au apărut ca rezultat a notelor de călătorie și observaților directe a diplomaților străini care au vizitat Principatul Moldovei.

DSCF7397  De un interes aparte au fost remarcate cărțile din bibliotecile particulare a personalităților distinse și marcante, cărți care pot fi identificate datorită supra exlibris-ului de pe copertă, edițiile din biblioteca particulară a contelui Alexandru Sturdza, fiul primului guvernator basarabean, Scarlat Sturdza, formată în Europa, pe timpul exercitării funcției sale diplomatice în calitate de ambasador dar sînt și cărțile din bibliotecile personale a reprezentaților familiei imperiale Casa Romanov.

Industrializarea tradițiilor milenare

Amprenta unei epoci reflectată în motive ornamentale ale primelor covoare industrializate,  realizate la fabrica de covoare Pobeda din Tiraspol, înființată în anii 30 ai sec. XX.  Aici a fost realizat pentru prima dată covorul tematic, dedicat evenimentelor și personalităților locale, în care elementul ideologic este vădit accentuat. Astăzi aceste modele pot fi regăstite doar în surse documentare, mai cu seamă în cărțile tipărite în perioada anilor 1924-1940. O astfel de colecție există și în fondurile BNRM cu titlul ”Tiraspol-Balta”.

covoare3covoare2covoarecovoare5covoare4