Arhive etichetă | 1815

Faptele Mitropolitului Gavriil Banulescu-Bodoni

Chiaburu Mitropolit BodoniAcum două secole în urmă la Chișinău se tipărea prima carte religioasă în limba română. ”Liturghierul” – cartea care cuprinde rînduiala liturghiei, principala slujbă religioasă a creștinilor, oficiată în mod solem în zilele de sărbătoare și în Duminicile de peste an. A fost tipărită datorită mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, cel care a deschis prima tipografie din Chișinău. În ”Precuvîntarea” cărții, editorul atenționează necesitatea editării unei asemeni lucrări : ”… iată că întîi cea mai trebuinceasă Bisericilor carte, de care întraceastă eparhie este prea mare lipsă …”. Apariția Liturghierului în limba română, a cimentat credința și dragostea de limba maternă a enoriașilor. După spusele lui P. Haneș „Liturghierul” : ” … a fost unul din stîlpii puternici ai românismului în Basarabia…..”. La biblioteca Națională se păstrează 11 exemplare și toate poartă amprenta trecerii vremurilor. Cea mai importantă fiind autograful olograf a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, scris cu cerneală roșie, cursiv și descifrabil.