Arhive etichetă | Chesarie de Râmnic

Sursele de inspirație a lui Tudor Vladimirescu

IMG_0906Râmnicul – centru cultural important și-a cunoscut avîntul în perioada de domnie a lui Constantin Brâncoveanu, care a facilitat deschiderea unei tipografii, de sub teascurile căreia au ieșit cărți care au contribuit la răspîndirea și promovarea culturii române.

Unul din promotorii culturii a fost și Episcopul Chesarie, promotor al istoriei, culturii și tradițiilor românești. Opera principală a episcopului a fost traducerea și editarea Mineielor din greacă. La realizarea lor au confruntat traducerile Mineielor editate la Buzău în 1698 de cronicarul muntean Radu Greceanu și traducerile Sinaxarelor efectuate de Mitropolitul Moldovei Dosoftei. Prefețele Mineielor sunt adevărate surse istorice în stabilirea anumitor realități, în care sînt folosite cunoștințe variate de teologie, istorie, astronomie, din dorința de a trezi conștiința națională în rândurile oamenilor simpli prin biserică. Valoarea Mineielor a fost pusă în evidență de mai mulți reputați savanți, istorici și cercetători în domeniu.

IMG_0908 În volumul pe luna Noiembrie Chesarie scrie despre cele trei epoci istorice a poporului român : „Trei epohasu, adecă vecuri însemnate au avutu Ţara Rumânească: unul vecu au fostu întru carele s-au luptatu cu răbdare, altulu întru carele s-au începutu zidirea mănăstirilor celoru Domneşti, altulu întru carele s-au începutu tâlmăcirea cărţiloru dupre slovenie pre limba rumânescă. Ţara Rumânească când avea războaie să numia Dachiia şi lăcuitorii ei dachi şi gheţi, cari au avut războaie cu înpăraţi râmleni, însă de la August Chesarul, prelungindu-se războaiele până la Traian şi Sevir, fiind Dicheval pre acele vremi voevod dachilor, după cum Dion şi Zonara cei ce istorisesc de Traian, anume arată pre Dicheval cum că au avut război cu Dometian şi cu Traian înpăratul

Prefețele Mineielor au fost sursele de inspirație al revoluționarului Tudor Vladimirescu. Discursurile sale înflăcărate au avut la bază adevărul scris pe înțelesul și pentru poporul român.

Despre alte adevăruri și cunoștințe iluministe a eruditului Chesarie de Râmnic pe care le-a promovat prin prefețele Mineielor, puteți afla studiind în de aproape volumele în cauză.