Arhive etichetă | expoziția unei singure cărți

Eminescu criptat

Biblioteca Națională a RM a organizat de curînd, expoziția unei cărți. Este vorba de expunerea tuturor edițiilor existente a volumului de Poezii a lui M. Eminescu, editată în timpul vieții de T. Maiorescu. Evenimentul a avut loc în cadrul manifestărilor culturale, organizate cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la nașterea marelui poet M. Eminescu.   Volumul în cauză cuprinde 23 de poezii scrise în timpul vieții lui Eminescu și publicate în paginile presei de la acea vreme. De-a lungul vremilor ”ediția Maiorescu” a fost reeditată de 11 ori, însă doar prima ediție a captat atenția simboliștilor și adepților ideii conspirației. Oformarea exemplarului, după părearea dlui Dan Dulciu, ar avea un sens dublu. Elementele de ornamentare a exemplarului precum frontispiciile, inițialele, finalele sunt realizate grațios, alegoric, preluate din cărți vechi și acund semnificații mistice specifice reprezențanților masoni.

eminescu  Cea mai relevantă descoperire criptologică este ornamentul floral ce înfrumusețează coperta în partea de jos, executat după modelul ”școlii venețiene de gravură” și care ascunde numele iubitei lui M. Eminescu – V. Micle.

Intersecția liniilor din cuvintele Mihai Eminescu,  ascund și ele un simbol, care în părerea lui D. Dulciu a afut o influnență fatală asupra sfîrșitului tragic al poetului.

Felul în care este realizată prima majusculă din titlul volumului  își are exlicația sa originală.

Cei intrigați și curioși să afle și alte ”taine” ascunse în primul volum de poezie antumă a lui Eminescu, sînt așteptați să viziteze expoziția.