Arhive etichetă | Seminarul Teologic din Chişinău

Primul titular al Mitropoliei Basarabiei după 100 de ani de ocupaţie rusă

 

gurie-grosu-3     Gurie Grosu (din botez Gheorghe) s-a născut la 1 ianuarie 1877 în satul Nimoreni, judeţul Lăpuşna, într-o familie preoţească. Formarea intelectuală a început-o la opt ani, la vestita mănăstire Curchi din judeţul Orhei. După absolvirea școlii primare a mers la Seminarul Teologic din Chişinău. Studiile și le-a aprofundat la una din cele patru vestite academii teologice ortodoxe care existau în acea vreme în Imperiul Rus și anume la Kiev. După absolvire a revenit în Basarabia , fiind unii din  participanții la opera de renaştere naţională a românilor din Basarabia. A contribuit la reintroducerea limbii române în școli prin intermediul manualelor sale, a desfăşurat o prodigioasă activitate publicistică în limba română pe paginile revistelor locale, toată activitatea sa fiind din puţinele sale economii. Pe timpul păstoriei sale a a fost înfiinţată Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia, lucru ce se întîmpla în 1904. Între anii 1909 -1918 se editează revista societăţii, iar în anul 1912 la Chişinău se deschide Muzeul Istoric Bisericesc cu exponate din trecutul Eparhiei.

În primul Guvern al Republicii Democrate Populare Moldoveneşti, format la 6 decembrie 1917 a fost ales în funcţia de ministru adjunct la învăţământ şi culte. Înaltul prelat  a realizat numeroase traduceri duhovnicești, a fost fondatorul și redactorul revistei Luminătorul, cea mai importantă publicație religioasă din Basarabia. Lucrările sale au ajuns astăzi să facă parte din patrimoniul național al Republicii Moldova. Cartea de citire cu schiţe din gramatica moldovenească. Chişinău, Tipografia Eparhială, 1910; Abecedar Moldovenesc pentru anul întii de şcoală. Chișinău, Tipografia Societăţii Culturale a Romanilor din Basarabia, 1917; Rugăciunile şi lămuririle lor. Chişinău, 1920; Despre omul trupesc, sufletesc şi duhovnicesc. Chişinău, 1924.

A rămas în conștiința poporului său ca Luminătorul Bisericii din spațiul Basarabiei.

Cerdacurile misterioase ale Chișinăului

Parhomovi   Cu ani în urmă,  în perioada 1994-2000, dl Alexandru Magola, a găsit cartea lui Andrei Parhomovici în podul unei case din sectorul Telecentru al Capitalei, care a aparținut unui preot. Aici erau mai multe foi rupte din cărți, documente, caiete cu predici, cărți fără început și sfîrșit, reviste bisericești sau coperte de reviste rupte și cărți din perioada țaristă și interbelică. După mărturiile dlui Magola noul proprietar nu avea nevoie de toate acestea și i-a permis să ia ce dorește. Toată această bogăție din podul casei preotului merita să fie transmisă unei Arhive sau Biblioteci pentru restaurare și sistematizare. Din acest îndemn Alexandru Magola a luat o geantă cu cărți și reviste. Unele documente le-a donat Arhivei Naționale a R.M, pe cînd o bună parte din ele, dumnealui le-a donat Serviciului Carte Veche și Rară a BNRM. Astfel în anul 2015 colecția personală ”Alexandru Magola” a fost completată cu o raritate bibliofilă editată în 1893, la Chișinău de unul din frații Parhomoci și anume Andrei. Lucrarea se intitulează : Объяснение главнейших обетований и пророчеств о Мессии – Иисусе Христе, содержащихся в Пятокнижии и Псалтири, составил преподаватель (ныне Инспектор) Кишиневской Епархиальных Ведомостей Андрей Пархомович.

Andrei Parhomovici a fost al doilea frate din familia Parhomovici , născut în 1836 s. Homutţî, reg. Poltava. Școlit și format în cele mai importante instituții ale vremii, posesorul titlului de magistru, a activat ca profesor la Seminarul Teologic din Chişinău timp de trei decenii. A fost unul dintre fondatorii şi colaboratorii de bază ai revistei Кишиневские Епархиальные Ведомости și al Revistei Societăţii Istorico-Bisericeşti din Basarabia. Lucrările lui au fost scrise atît în limba română cît și în limba rusă și reflectă preponderent tematica religioasă.

Scrierile sale și astăzi îşi păstrează actualitatea, stau la baza numeroaselor cercetări istorico-științifice în domeniul evoluției și dezvoltării tiparului local, a presei periodice, vieții monahale, învățămîntului basarabean, etc.