Arhive etichetă | Serviciul Carte Veche și Rară a BNRM

Începuturile dramaturgiei moldovenești

colectivul primului teatru mold

La 27 Martie este sarbatorită Ziua Mondială a teatrului. Primul teatru din Moldova a fost deschis  în 1933. La 7 Noiembrie a aceluiasi an, la Tiraspol,  a avut loc prima reprezentatie a trupei.  Predecesorul Teatrului a fost Studioul Dramatic care activa în teritoriu din 1928, avÎnd în distributie o trupă de amatori basarabeni. În 1932 s-a hotarît ca tinerii actori să facă o stagiere la Odesa în cadrul Institutului dramatic muzical “Bethoven”.  Prima piesă  jucată profesional  a fost semnată de dramaturgul  S. Lehtir.

 

teatru10002teatru10001

O lucrare – două Premii.

Acte basarabene tipariteÎn anul 2014 a apărut  lucrarea de valorificare a documentelor de arhivă : ”Acte basarabene tipărite în limba română : 1811-1861”, cu contribuția Bibliotecii Naționale a RM. Lucrarea scoate la lumină actele basarabene tipărite în sec. al 19-lea în Basarabia. Valoarea acestor documente de arhivă a fost pusă în evidență de colaboratorii colecțiilor speciale a trei instituții importante din Chișinău : Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Biblioteca Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. Din cele 332 exemplare reflectate în catalog, marea majoritate – 173 sînt din fondurile serviciul Carte Veche și Rară a BNRM, 81 – BȘCAȘM, 99 – MNIM. Originalitatea și valoarea catalogului a fost răsplătită cu 2 premii :

 

1.Premiul Alexe Rău – pentru cea mai bună lucrare științifică în domeniul biblioteconomiei, în cadrul decernării Premiilor GALEX de la BNRM, ediția 2015;

2. Cea mai originală publicație în domeniul bibliologiei – în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, 2015.

Frapantă și enigmatică lume a cărților

Scan0001De curînd în fondurile serviciului Carte Veche și Rară a BNRM, a intrat lucrarea autorului Martyn Lyons ”Istoria cărților”, tradusă din engleză de Ștefania Ferchedău. Lucrarea merită atenția nu doar datorită oformării poligrafice deosebite, dar și datorită conținutului său. Este adresată unui contigent larg de cititori, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele de istorie generală. În carte este redat parcursul milenar și evoluția cărții, din cele mai vechi timpuri pînă la e-cartea din zilele noastre. Lecturînd cartea, am rămas profund mirată să aflu că cel care a inițiat prima evaluare științifică a documentelor ebraice antice era un evreu de origine moldoveană – Solomon Schechter (1847-1915). În anul 1896 dînsul a descoperit în sinagoga Ben Ezra din Cairo documentele în cauză.

Detaliile ce urmează sînt descrise  cu lux de amănunte. Cei interesați, sînt așteptați la Bibliotecă pentru a răspunde provocării la lectură. Datele cărții pot fi aflate deasemenea accesînd catalogul on-line al BNRM la adresa http://catalog.bnrm.md/opac

 

Scan0004Scan0003