Arhive etichetă | Veronica Cosovan

Simbioză între trecut și prezent

Din tezaurul istoric fac parte și simbolurile heraldice. Stema unită a Moldovei și Valahiei apare în actele domnești în secolul XVIII, cel mai des în perioada domniilor a familiilor Mavrocordat, Racoviță și Ghica, reprezentanții cărora erau numiți ”gloria românilor Daciei”.

În cărțile religioase apărute în perioada respectivă, atît în Moldova cît și în Valahia, este atestată diverse înterpretări a stemei unite. În Moldova pentru prima dată stema unită apare pe un Triod, tipărit la Iași în 1747 de primul tipograf particular Duca Sotirovici.

Stema este alcătuită dintr-un scut oval. În partea dreaptă este plasată acvila cruciată cu aripile desfăcute, cu privirea spre stînga, alături bourul simplu, cu coarnele curbate înăuntru. Scutul este timbrat de o coroană închisă, plasată pe vrejuri vegetale, pe lateral însemnele puterii : spada și buzduganul. Partea inferioară a scutului este rotunjit după factura europeană și susținut de doi lei, cu cozile trecute între picoare. Conform surselor medievale leul a fost simbolul Daciei.

Aceste simboluri au fost folosite și de alți domnitori care pe parcursul istoriei frămîntate a Țărilor Românești, avînd unica doriță, cea de a insufla încredere și convingere în ființa națională unică.

Anunțuri

”Limba noastră” – o 100 de ani de nemurire!

Părintele limbii noaste și geniul acestui meleag…”

                                                                                                                        (Dumitru Matcovschi)

Alexei Mateevici, născut în 1888 la Căinari, este unul din cei mai reprezentativi scriitori basarabeni.  Primele studii le-a realizat la Zaim, în școala primară, unde se familiarizează cu folclorul autentic. În 1897 este înscris la școala teologică din Chișinău, pe care a absolvit-o în 1902. În 1902 – 1910 își face studiile la seminarul teologic din Chișinău. În 1910 face cunoștință cu viitorul sculptor Alexandru Plămădeală (1888 – 1940), care studia la seminar în aceiași perioadă. După absolvirea seminarului își urmează studiile la Academia Teologică din Kiev (1910 – 1914). Se căsătorește cu Teodosia Novițcaia în 1914, care i-a dăruit o fiică – Nina.

După absolvirea Academiei, în 1914 revine la Chişinău şi este numit profesor de limbă greacă şi teologie la Seminarul Teologic. Între 1915-1917 este preot militar pe Frontul galiţian, apoi pe Frontul român în Primul Război Mondial. A fost membru al Socităţii Bisericeşti de istorie şi arheologie din Basarabia.

Debutul literar îl face în 1906, cu publicarea a 3 traduceri din Anton Cehov: ”Vorba lungă”, ”Primejdia. Povestea unui cărăuș” și ”Prădătorii”, toate publicate în ”Basarabia”, Nr. 36, 40 și 42. Tot în acest ziar apar și alte articole precum : ”Lupta moldovenilor pentru drepturi” (Nr. 49), ”Ce ne trebuie nouă” (Nr. 53), ”Obiceiurile și rînduielile nunții la moldovenii basarabeni” (Nr. 51, 55, 57), schița ”Toamna” – unica povestire, etc.

La un an de la debut, în 1907, apar primele poezii ”Cîntecul zorilor”, ”Țăranii”, ”Eu cînt”, Țara”. Primul studiu istoric a apărut în revista ”Luminătorul”(Nr. 8, 9, 10,11) din 1913, dedicat mitropolitului Gavriil Bănulescu Bodoni. La 17 iunie 1917 plăznuiește capodopera sa, poezia ”Limba noastră” – cel mai frumos pateric, imn închinat limbei moldovenești. Lansarea oficială a versurilor a avut loc la deschiderea cursurilor de învățători, organizate în Chișinău, la 18 iunie 1917. La 21 iunie al aceluiași an, versurile au fost publicate în ziarul ”Cuvînt moldovenesc”. La 26 august același ani, se stinge din viață, măcinat de incurabila boală, la spitalul Nr. 1 din Chișinău. 

 

 

În 1934 la mormîntul său de la cimitirul Armenesc, prietenul din studenție sculptorul Alexandru Plămădeală, i-a ridicat un bust frumos.

La 22 iulie 1995, deputații din Parlamentul Republicii Moldova au aprobat strofele 1, 2, 5, 8 și 12 ale poeziei „Limba noastră” drept imn oficial al Republicii Moldova. Muzica îi aparține lui Alexandru Cristea.

Primul bestseller al secolului XX

 quo wadis  Quo Vadis:  Roman istoric care i-a adus scriitorului polonez Henryk Sienkiewicz, recunoașterea mondială.

Henryk Sienkiewicz născut în 1846, strămoșii săi pe linia tatălui se trag din tătari, rădăcinile cărora pot fi urmărite pînă în secolul al XIV-lea. Au fost singurii tătari care au locuit în Europa și au rămas fideli credinței islamice. Abia în 1775 străbunicul lui Henryk Sienkiewicz s-a convertit la religia creștină.

În 1905, datorită acestui roman,  autorul a primit Premiul Nobel pentru literatură. A fost publicat ca carte în 1896, și tradus în mai bine de peste 50 de limbi. Pentru documentarea acestei lucrări, autorul a studiat dreptul roman. Lucrarea face trimitere la lucrarea apocrifică a unuia din apostolii lui Iisus Hristos  cu titlu ”Faptele lui Petru”, în care este descrisă fuga lui Petru din Roma, întoarcerea sa și primirea muceniciei. Romanul descrie povestea de dragoste dintre o femeie tînără pe numele Lighia și tînărul patrician Marcus. Evenimentele se desfășoară la Roma, în timpul domniei Impărtului roman Neron.

Au urmat cîteva ecranizări  cunoscute publicului larg. La Roma există o biserică „Domine Quo Vadis” în care turiștii pot vedea bustul în bronz al lui Henryk Sienkiewicz, instalat de emiganții polonezi, care consideră că anume în această biserică s-a inspirat scriitorul.

   Astăzi romanul  Quo Vadis este primul bestseller din literatura universală a secolului XX.

Bibliofilii Basarabiei

Au existat și activat pe palma aceasta de pămînt cu numele Basarabia un șir de personalități ale culturii și spiritualității românești basarabene. Chiar dacă unii din ei provineau din medii străine, preocuparea esențială sau chiar crezul sufletului lor a fost de a aduna, colecționa toată literatura cu referire la istoria Basarabiei, și care a fost editată în teritoriu, devenind astfel bibliofili, deținători de biblioteci personale, care sunt cercetate actualmente și scoase din umbra neantului de specialiștii în domeniu. Mai jos vă oferim o galerie de chipuri, a celor cărora soarta Basarabiei nu i-au lăsat indeferenți.

Alexandru_Hâjdeu Alexandru Hajdeu 1811 –  1872
Deținea cea mai mare bibliotecă științifică din teritoriul basarabean după estimările istoricilor. Tematica cărților viza preponderent perioada daco-romană. În 1859 biblioteca a fost transferată la Iași de fiul său.

 

 

surucianu-183x300

Ion Casian Suruceanu 1851 – 1897

Primul arheolog basarabean care pe lîngă pasiunea de colecționar a obiectelor arheologice antice, a adunat și o bibliotecă impresionantă, amenajată în 2 odăi, în localul din stradela Teatrală a Chișinăului de astăzi.

 

Петар_Данилович_Драганов_1 Petre Draganov 1857 – 1928

Bibliofil basarabean, preocupat de problema Basarabiei, a colecționat materiale cu tematica omonimă și a editat renumita bibliografie Bessarabiana la Chișinău în 1911. A fost primul care a întemeiat un Muzeu al Cărții la Komrat.

 

200px-Paul_Gore Paul Gore 1875 – 1927

Primul colecționar înflăcărat de carte veche și rară, datorită pasiunii sale și-a întregit biblioteca moștenită de la părintele său. După moartea sa, biblioteca a fost achiziționată de Fundația ”Regele Mihai” din Iași, contrar voinței tatălui său.

 

Stefan_CiobanuȘtefan Ciobanu 1883 – 1950

Deținătorul bibliotecii moștenită de la boierul moldovan Constantin Tufescu, compartimentată pe diverse domenii în diferite limbi. Actualmente o parte din bibliotecă este depozitată la Biblioteca Centrală ”A. Lupan” a Academiei de Științe din RM.

 

poleak Emanoil Poleac 1890 – 1941

Posesorul a celei mai bogate colecții de materiale fotografice ce reflectă chipurile literaților viața locală cu tradițiile, obiceiurile, arhitectura în basarabeni, toată splendoarea ei. Actualmente fondul se păstrează la biblioteca Arhivei Naționale de Stat a RM datorită lui Gh. Bezviconi.

BezviconiGheorghe Bezviconi 1910 – 1966

Pentru realizările studiilor impresionante istorico- arheografice a acumulat de-a lungul vieții o bibliotecă, care pînă la cel de-a 2-lea Război Mondial se păstra în cadrul Pinacotecii din Chișinău. Astăzi rămășitele bibliotecii sale se păstrează la Iași, sub custodia lui Artur Gorovei.

 

GovdelasDimitrie Govdelas 1780 – 1831

Ultimul director al Academiei Domneșri din Iași, deținea o bibliotecă impresionantă de 2723 volume de manuscrise, cărți și corespondență. În 1822-25 s-a mutat cu traiul în Basarabia. După moartea sa, biblioteca a ajuns în posesia Liceului Regional din Chișinău.

 

Veronica Cosovan