Arhive etichetă | Veronica Cosovan

ENIGMA ARHIVEI DRAGANOV

Petre Draganov (1857-1928) este un nume de referinţă în cultura română şi în cea a popoarelor slave din Balcani. A lăsat o operă fundamentală pentru urmaşi, intitulată Bassarabiana, o bibliografie tipărită la Chişinău, în 1911, dar şi zeci de lucrări despre cultura slavilor care locuiesc în Balcani. Rar om care să-şi fi sacrificat viaţa în favoarea cercetării ştiinţifice aşa cum a făcut-o acest originar din Comrat, care zeci de ani a cercetat foarte minuţios manuscrise, cărţi, publicaţii periodice, buletine în Biblioteca Publică de la Sankt Petersburg. A răsfoit tot ce era legat de Basarabia sau de slavii de sud.

Savant până în măduva oaselor, bibliograf prin vocaţie, acest fiu al Basarabiei era conştient că odată cu dispariţia lui se poate produce inevitabilul, adică urmaşii nu vor şti cum să valorifice marea moştenire pe care le-a lăsat-o. Şi atunci a avut inspirata idee de a tipări în tipografia lui D.B. Şor din Bolgrad o descriere amănunţită a ceea ce constituia moştenirea lui ştiinţifică. Şi această descriere a intitulat-o Arhiv. Knigohranilişce i muzei Draganovîh v Komrate (fără an) şi într-o formă succintă a descris cele câteva compartimente: muzeul, biblioteca şi arhiva.

Acest catalog este compus din mai multe capitole: compartimentul I – Cărţi (aici autorul nu uită să specifice că multe dintre ele sunt rarităţi şi, de asemenea, ediţii periodice şi almanahuri în toate limbile europene, căci Petre Draganov era un bun cunoscător de limbi străine); compartimentul II – Manuscrise…; compartimentul IIIAutografe (se menţionează că ele aparţin savanţilor, literaţilor, personalităţilor de stat şi publice). În compartimentul IV au fost incluse obiecte de artă şi „de artă mecanică”, cum se exprimă autorul. Adică pe lângă tablouri, icoane, gravuri erau incluse şi fotogravuri, stampe, fotografii, care erau făcute deja prin intermediul unor aparate. În punctul 5 sunt incluse cele mai importante lucrări ale lui Draganov, în mare parte lucrări în manuscris.

Biblioteca a fost naţionalizată până la ultima filă, în localitatea Comrat, în iulie 1940,  și împărţite între bibliotecile din Comrat, Chişinău, Tiraspol şi Moscova.

Astăzi, putem afirma cu certitudine că până la venirea sovieticilor în 1940, în Basarabia a existat un muzeu şi un centru în care se păstrau documente foarte valoroase.

 

 

Începuturile publicității

Deşi domeniul publicitaţii tinde să fie perceput ca fiind unul pe care comerţul l-a folosit începând cu perioada modernă, rădăcinile publicităţii ajung în timpurile anticității, pe vremea culturilor egiptene, babilonene, grecești și romane. Primele informații publicitare din lumea antică se referea la vânzarea unui sclav. Egiptologii consederă că mesajele publicitare erau scrise atît pe pergament cît și pe pietre. O astfel de piatră a fost identificată în prima capitală a Egiptului antic – orașul Memphis. În intervalul anilor 3000 – 5000 î.e.n., odată cu schimbul de bunuri  încentrul atenției sunt produsele cerealiere, promovate din necesitatea de a identifica sursa acestora. Primele forme ale publicităţii ofereau doar informaţiile necesare despre produs, abia ulterior la procesul publicitar s-au adăugat elemente estetice şi emoţionale, care au avut drept scop sporirea şanselor ca reclama să fie recepţionată şi reţinută. Odată cu invenția tiparului publicitatea căpătată noi dimensiuni. În 1472, la Londra a fost plasată pe ușa unei biserici,  o foaie volantă despre vînzarea unei cărți de rugăciuni.  Prima reclamă tipărită şi distribuită la nivel de masă a apărut în anul 1525 în Germania, într-o broşură și promova calităţile unui medicament miraculos. Majoritatea cercetătorilor îl consideră „părintele” publicității europene tipărite pe medicul francez Teofrast Renodot, care în 1630 a deschis un birou de referință la Paris și care publica anunțuri în ziarul francez „La Gazette”.

ARTA TIPOGRAFICĂ ROMÂNEASCĂ

În 1821 de sub teascurile Mănăstirii Neamțul a ieșit cea dintâi Evanghelie ilustrată românească. Tipăritura aceasta epocală este îmbrăcată într-o superbă ferecătură din argint aurit.  Pe prima copertă se află patru icoane reprezenndu-i pe Sf. Apostoli iar în mijloc o icoană  reprezentând ”Învierea”, toate fiind împodobite cu pietre prețioase.

Exemplarul deosebit a fost creat in timpul starețului Ilarie. Pe lângă coperta impunătoare, cuprinde chenare mari cu chipuri de sfinți pe toate filele, lucrate de către monahul Ghervasie și Simeon ierei.

De format în folio cu un volum de 700 pagini, textul încadrat în chenare ornamentate cu elemente florale, de 5 cm grosime, iar printre flori, așezați simetric cei 12 apostoli. Pe verso foii de titlu gravura ”Înălțarea Domnului” este semnată cu anul 1817.

La începutul fiecărei Evanghelii este precedată de imaginea evanghelistului respectiv. Inițialele în culoare roșie, mari și împodobite. Cartea este un model de artă tipografică.

Mãnãstirea Neamț a avut perioade înfloritoare, dar a trecut si prin vremuri grele. În 1691, la Secu au fost încartiruite trupele polone conduse de Sobieschi. Aici s-a purtat ultima luptã a eteriștilor cu turcii în toamna anului 1821, iar lãcașul a fost supus tirurilor de artilerie, incendiatã și pustiitã. Aspectul actual este rodul reparațiilor din 1821 și 1850.

Arhimandritul Ilarie era originar din Bucovina, fiind unul din duhovnicii de frunte ai Mănăstirii Neamţ şi ucenic al stareţului Paisie. Sub îndrumarea lui s-au tipărit în tipografia mănăstirii câteva cărţi bisericeşti de mare importanţă printre care:  Cuvintele Sfântului Isaac Sirul (1819), Sfânta Evanghelie (1821), în cea mai aleasă ediţie; Carte pentru pravilă (1823) şi Psaltirea (1823-1824).

Monahului Ghervasie a fost unul din cei mai renumiți gravori al Mănăstirii Neamț, care și-a desfășurat activitatea în importanta perioadă de douăzeci și șapte de ani cuprinsă între 1817 și 1844.

ARTA TIPOGRAFICĂ EUROPEANĂ

August Theodor Goebel născut la 18 iunie 1829 în Gelenau din Kamenz a fost editor și autor de origine germană. A scris în principal despre istoria tiparului. Lucrarea care i-a adus faima și recunoștința pe plan european este ”Die graphischen Künste der Gegenwart: ein führer durch das Buchgewerbe” tipărită la Stuttgart în 1895. Volum rar cu 466 pagini care ilustrează 100 de modele a artei tipografice europeană contemporană. Capitolele relativ scurte reflectă multe stiluri și tehnici de imprimare din secolul XIX. Text în limba germană mai conține  mostre de anunțuri și plăci ilustrative în alb-negru și color, realizate în tehnica litiografie, fotolitografie, cromolitografie, heliografie, gravură cu cupru, gravură oțel. Coperta originală din colencor, cu urme de ornament aurit și super-exlibris. Lucrarea prezintă heliogravurile lui Edward Albert; fotogravuri semnate de Joseph Albert; F. A. Brockhaus și O. Felsing; tipuri de litere create de Meisenbach, Riffarth & Co.; etc. Deasemenea reflectă  36 de pagini de anunțuri pentru echipamente de imprimare. După moarte sa orașul Kamenz la onorat pe Theodor Goebel, numind o stradă în cinstea sa și acordându-i titlu de cetățean de onoare.