ENIGMA ARHIVEI DRAGANOV

Petre Draganov (1857-1928) este un nume de referinţă în cultura română şi în cea a popoarelor slave din Balcani. A lăsat o operă fundamentală pentru urmaşi, intitulată Bassarabiana, o bibliografie tipărită la Chişinău, în 1911, dar şi zeci de lucrări despre cultura slavilor care locuiesc în Balcani. Rar om care să-şi fi sacrificat viaţa în favoarea cercetării ştiinţifice aşa cum a făcut-o acest originar din Comrat, care zeci de ani a cercetat foarte minuţios manuscrise, cărţi, publicaţii periodice, buletine în Biblioteca Publică de la Sankt Petersburg. A răsfoit tot ce era legat de Basarabia sau de slavii de sud.

Savant până în măduva oaselor, bibliograf prin vocaţie, acest fiu al Basarabiei era conştient că odată cu dispariţia lui se poate produce inevitabilul, adică urmaşii nu vor şti cum să valorifice marea moştenire pe care le-a lăsat-o. Şi atunci a avut inspirata idee de a tipări în tipografia lui D.B. Şor din Bolgrad o descriere amănunţită a ceea ce constituia moştenirea lui ştiinţifică. Şi această descriere a intitulat-o Arhiv. Knigohranilişce i muzei Draganovîh v Komrate (fără an) şi într-o formă succintă a descris cele câteva compartimente: muzeul, biblioteca şi arhiva.

Acest catalog este compus din mai multe capitole: compartimentul I – Cărţi (aici autorul nu uită să specifice că multe dintre ele sunt rarităţi şi, de asemenea, ediţii periodice şi almanahuri în toate limbile europene, căci Petre Draganov era un bun cunoscător de limbi străine); compartimentul II – Manuscrise…; compartimentul IIIAutografe (se menţionează că ele aparţin savanţilor, literaţilor, personalităţilor de stat şi publice). În compartimentul IV au fost incluse obiecte de artă şi „de artă mecanică”, cum se exprimă autorul. Adică pe lângă tablouri, icoane, gravuri erau incluse şi fotogravuri, stampe, fotografii, care erau făcute deja prin intermediul unor aparate. În punctul 5 sunt incluse cele mai importante lucrări ale lui Draganov, în mare parte lucrări în manuscris.

Biblioteca a fost naţionalizată până la ultima filă, în localitatea Comrat, în iulie 1940,  și împărţite între bibliotecile din Comrat, Chişinău, Tiraspol şi Moscova.

Astăzi, putem afirma cu certitudine că până la venirea sovieticilor în 1940, în Basarabia a existat un muzeu şi un centru în care se păstrau documente foarte valoroase.

 

 

Reformatorul ortografiei limbii românești

gramatica-lui-st-margela.png

Ştefan Margela a fost unul dintre primii autori de gramatici româneşti din Basarabia. Rolul lui pentru lingvistica română a fost unul aparte. A elaborat și editat în 2 volume lucrarea bilingvă  „Gramatică russască şi rumâniască„  la St. Petersburg, în anul 1827. Primul  volum a fost conceput ca un ghid de conversaţie român-rus, iar volumul 2 reprezintă o gramatică a limbii ruse tradusă în paralel în româneşte. În ortografierea textelor, Ştefan  Margela n-a acceptat nici macar modernizarea ductului slovelor tradiţionale după modelul rusesc. După cum afirmă cercetătoarea Lidia  Colesnic-Codreanca el păstrează pe cât posibil caracterul „naţional” românesc al alfabetului româno-chirilic, cu slovele sale.

Meritul lui Ștefan Margela ca reformator a ortografiei românești este acela că, înaintea lui Ion Heliade Rădulescu, a efectuat reforma alfabetului chirilic românesc. El  a publicat la sfârşitul celui de al doilea volum al gramaticii sale o listă de „zece semne ‘de prisos’” pe care dânsul le considera  inutile deoarece „nu erau folosite niciodată în locul literelor, iar alte şapte pentru că în pronunţie le sunt corespondente alte litere cu acelaşi sunet”.

Despre manualul lui Ștefan Margela, Paul Mihail menționa că „a plasat învățământul din Basarabia la nivel cu cel din Țările Române”.

 

TIPOGRAFI VIENEZI, CARE AU TIPĂRIT ÎN LIMBA ROMÂNĂ

VienaActivitatea tipografică în Viena începe la 1482. Peste 3 secole printre tipografii existenți se numără și Iosif Kurzböck (1736-1792), tipograful oficial pentru limba română. Ştefan Novacovici un alt remarcabil tipograf vienez datorită abilităților sale, a intrat în posesia tipografiei lui Kurzböck, după moartea celui din urmă. Novacovici, deși avea permisiunea de a tipări cărți pentru 15 ani,  a tipărit doar o scurtă perioadă de timp.  „Adunarea Cazanilor…” (1793)  tradusă din limba sârbă, după cum se spune în Introducere şi „cu blagoslovenia arhiepiscopului şi mitropolitului Karloveţului”, este penultima carte în limba română tipărită la Viena, deoarece în 1795 Novacovici va vinde tipografia, la scurt timp, la Buda,  pentru a completa atelierul tipografic din din capitala ungară.

BIJUTERII GRAFICE ALE TIPARULUI ROMÂNESC

2a „Slujebnicul arhieresc al Mitropolitului Ștefan al Ungrovlahiei“, ediție facsimilată după manuscrisul românesc nr. 1790 din colecțiile Bibliotecii Academiei Române, a completat de curând colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Mitropolitul Ștefan I al Ungrovlahiei (n. – d. 25 aprilie 1668) a păstorit peste biserica ortodoxă din Țara Românească mai întâi intre anii 1648 și 1653 și apoi între anii  1655 – 1668. A fost cel care l-a sprijinit pe domnitorul Matei Basarab să introducă limba română în biserică și s-a îngrijit de tipărirea cărților de cult. Este primul mitropolit care a rostit în română Crezul „în auzul Domnului Ţării, a boerilor şi mulţimii nu numai credinţa statornică a Bisericii ortodoxe, dar şi isbânda sigură a limbii străbune„.

Manuscrisul lucrat între 1652— 1658, cuprinde rânduiala slujbelor bisericeşti la care este obligatorie prezenţa arhiereului. Este cel mai vechi Slujebnic din cultura română, scris în trei limbi: slavonă, greacă şi română și ilustrat cu miniaturi, majuscule, frontispicii în culori şi aur. În acest Slujebnic găsim cea mai veche reprezentare a „Mântuitorului Hristos şi rodul viţei-de-vie”.

Potrivit cercetătorilor, la baza  textelor din  ms.  1790 se află Liturghierul  slavon editat de Petru Movilă în anul 1629 la Kiev. Lucrarea este remarcabilă și prin faptul că conține o rugăciune specială, folosită la încoronarea domnitorului Mihnea al III-lea. Necătând la faptul că nu se cunoaşte numele caligrafului sau al miniaturistului, preotul  dr. Teodor Bodoga afirma că manuscrisul este un adevărat „manual de iconografie liturgică„.